• กลับสู่หน้าหลัก


    1. **หมายเหตุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (SSID) eduroam จะสามารถใช้งานได้สำหรับบุคลากรหรือนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่นเท่านั้น
      เพื่อความสะดวกและง่ายสำหรับ การใช้งานต่อบุคลากรจากองค์กรอื่น
      วิดีโอการเข้าใช้งาน Eduroam