• กลับสู่หน้าหลัก


  • การเชื่อมต่อ eduroam สำหรับ Windows 7 ,Windows8 8.1, Windows 10

    วิดีโอคู่มือการเข้าใช้งาน eduroam สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 7,8,10
    **หมายเหตุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (SSID) eduroam จะสามารถใช้งานได้สำหรับบุคลากรหรือนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่นเท่านั้น
    เพื่อความสะดวกและง่ายสำหรับ การใช้งานต่อบุคลากรจากองค์กรอื่น