• กลับสู่หน้าหลัก


  1. 1. ไปที่เมนู Sittings >> Wi-Fi >> เลือก SSID : @MSU-Net ทำการเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้งาน
   2. ระบบจะแจ้ง "พบข้อผิดพลาดเปิดหน้าเว็บ" ให้กด "ตกลง"
   3. จากนั้นเลือก "ใช้โดยไม่มีอินเตอร์เน็ต"


   4. จากนั้นไปที่เมนู Sittings >> Wi-Fi >> เลือก SSID : @MSU-Net แล้วกดเลือก "เชื่อมต่ออัตโนมัติ" และ "เข้าสู่ระบบอัตโนมัตติ"   5. ปิดการเชื่อมต่อ wifi และ เปิดการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง